Các bạn cho mình hỏi, năm nay (2010) Tp.HCM có những giải Vovinam nào và diễn ra trong khoảng thời gian nào? (mình nghĩ chắc là giống những năm trước nhưng mà quên thời gian nào thì có giải gì rồi!!!)